. OBJEKTI - Z gradbišča
 
Pasivna Hiša K – Srednja vas
Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M. Temeljenje objekta bo izvedeno s temeljno ploščo, ki bo bila s spodnje strani izolirana s penjenim steklom Glapor. Na ta način se ognemo toplotnim mostovom, ki nastanejo pri linijskem temeljenju. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko, ki skrbi za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje objekta preko talnega gretja. V objektu je seveda predvidena izvedba prezračevalnega sistema z rekuperacijo. Ob objektu bo izvedena zunanja shramba in nadstrešek za parkiranje dveh vozil. Energetska bilanca objekta je 8,0 kWH/m2a...
   
Več o gradnji tukaj
 
Pasivna Hiša G – Zapotok, IG
Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu K+P+M. Kletni del objekta je izvzet iz termičnega ovoja. V keltnem delu se nahajajo servisni prostori in garaža. Temeljenje objekta bo izvedeno klasično...
   
Več o gradnji tukaj
 
Pasivna Hiša V – Brezovica
Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M ter dodatnega pomožnega objekta v katerem je garaža. Temeljenje objekta (temeljna plošča) je zasnovana na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto...
   
Več o gradnji tukaj
 
Pasivna Hiša J – Velike lašče
Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+N. Temeljenje objekta (temeljna plošča) je zasnovana na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino temeljne plošče objekta...
   
Več o gradnji tukaj
 
Pasivna Hiša Š – Maribor
Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M ter dodatnega pomožnega objekta v katerem je garaža. Temeljenje objekta (temeljna plošča) je zasnovana na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod...
   
Več o gradnji tukaj
 
Dve pasivni hiši Š – Komenda
Projekt obravnava izvedbo dveh pasibnih objektov. Objakta bosta bila izvedena na nasutju penjenega stekla Glapor s katerim bomo izničili toplotne mostove, ki nastanejo preko temeljenja. Objekt ki je postavljen na severni strani je odmaknjen ob obcestnega objekta na način, da je še vedno...
   
Več o gradnji tukaj
 
Pasivna hiša L – Poljubinj
Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu K+P+N. Zaradi problematike s terenom in zato, ker je objekt postavljen v brežino smo ga zasnovali na klasičnih linijskih temeljih, ki bodo bili dodatno izolirani. Izvedba objekta na nasutju penjenega stekla Glapor...
   
Več o gradnji tukaj
 
Nizkoenergijska hiša P – Škofljica
Projekt obravnava izvedbo nizkoenergijske hiša v gabaritu K+P+M. Zaradi konfiguracije terena je objektu dodana klet, ki je termično ločena od objekta. Kltni del ima predvideno klasično temeljenje. Temeljenje pritličja se bo izvedlo po sistemu plavajoče plošče na nasutju penjenega stekla Glapor.
   
Več o gradnji tukaj
 
Pasivna hiša J&F – pri Kamniku
Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+N. V sklopu objekta je predvidena tudi izvedba bazenskega dela. Prezračevalni del z rekuperacijo je predviden posebej za hišo in posebej za bazenski del. Slike naslednih faz sledijo.
       
Več o gradnji tukaj
 
Pasivna hiša B&R – Ljutomer
Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+N. Temeljenje objekta so zasnovani na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino temeljne plošče objekta. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko, ki skrbi za ogrevanje...
       
Več o gradnji tukaj
 
Pasivna hiša I – Ilirska Bistrica - Vrbovo
Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+N. Temeljenje objekta so zasnovani na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino temeljne plošče objekta. Energetika objekta je zasnovana s toplotno črpalko...
       
Več o gradnji tukaj
 
Pasivna hiša L – Vesca
Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M. Temeljenje objekta so zasnovani na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino...
           
Več o gradnji tukaj
 
Pasivna hiša T – Ljubljana
Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+N. Temeljenje objekta so zasnovani na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino temeljne plošče objekta...
     
Več o gradnji tukaj
 
Pasivna hiša B – Veliko Ubeljsko
Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša. Objekt je grajen kot nadomestna gradnja in zaradi urbanističnih pogojev »nepravilno« orinetiran...
 
Več o gradnji tukaj
 
 
Nizkoenergijska hiša K&B – Borovnica
Želja investotorjev je bila izvedba varčnega objekta. Glede na to, da gre pri objektu za nadomestno gradnjo, kjer mora biti glavna stavbna masa objekta poravnana z ulico ter dejstvo, da je parcela...
   
Več o gradnji tukaj
 
Pasivna hiša J – Grosuplje
Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša v gabaritu P+M. Temeljenje objekta so zasnovani na penjenem steklu Glapor, ki je nasuto pod celotno površino temeljne plošče objekta...
     
Več o gradnji tukaj
 
Pasivna hiša S – Rakitna
Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša z garažnim delom, ki je vzhodni strani objekta. Garaža je popolnoma termično ločena...
     
Več o gradnji tukaj
 
Nizkoenergijska hiša Č – Volčji Potok
Objekt bo nizkoenergijska hiša, ogrevana s talnim gretjem. Vpeljan bo sistem prezračevanja z rekuperacijo...
 
Več o gradnji tukaj
 
Pasivna hiša J – Iška Vas
Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša. Temeljenje objekta smo zasnovali na penjenem steklu...
 
Več o gradnji tukaj
 
Pasivna hiša J – Vrh nad Želimljami
Projekt obravnava izvedbo pasivne hiša z garažnim delom, ki je lociran na severno stran objekt.
       
Več o gradnji tukaj
 
Pasivna hiša J – Maribor
Želja investitorja je bila, da se izvede pasivni objekt ob upoštevanju, da gre za gradnjo na parceli...
       
Več o gradnji tukaj
 
Gradnja pasivne hiše M - Rovte
Objekt bo zajemal dve etaži, pritličje in mansardo. Parcela omogoča idealno lokacijo objekta na jug.
       
Več o gradnji tukaj
 
Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Domžale
Gradnja objekta, pritličja, se je začela 27.02.2008. Objet bo imel dve etaži, pritličje in nadstropje.
       
Več o gradnji tukaj
 
Gradnja nizkoenergijske hiše iz Isorasta - Fram
Gradnja objekta, pritličja, se je začela 16.02.2008. Objet bo imel dve etaži, pritličje in mansardo.
       
Več o gradnji tukaj
 
Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Ljubljana
Gradnja nizkoenergijske hiše iz Isorasta - Ljubljana
Gradnja objekta, pritličja, se je začela 05.12.2007. Objet bo imel dve etaži, pritličje in nadstropje.
       
Več o gradnji tukaj
 
Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Ljubljana
Gradnja objekta, kleti, se je začela 17.11.2007. Objet bo imel tri etaže. Klet, pritličje in mansardo.
     
Več o gradnji tukaj
 
Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Medno
Gradnja objekta, pritličja, se je začela 24.10.2007. Objet bo imel dve etaži, pritličje in mansardo.
   
Več o gradnji tukaj
 
Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Ljubljana
Gradnja objekta, pritličja, se je začela 20.10.2007. Objet bo imel dve etaži, pritličje in mansardo.
   
Več o gradnji tukaj
 
Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Nova Gorica
Gradnja objekta, pritličja, se je začela 07.10.2007. Objekt je pritlična stanovanjska hiša z garažo, ki je ločena iz termičnega ovoja objekta.
   
Več o gradnji tukaj
 
Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Ljubljana
Gradnja objekta, kleti, se je začela 25.09.2007. Objet bo imel tri etaže. Klet (ločena iz termičnega ovoja), pritličje in mansardo.
   
Več o gradnji tukaj
 
Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Zagorje
Gradnja objekta, kleti, se je začela 08.09.2007. Objet bo imel tri etaže. Klet (ločena iz termičnega ovoja), pritličje in mansardo.
Več o gradnji tukaj
 
Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Vipava
Gradnja objekta, pritličja, se je začela 13.08.2007
Več o gradnji tukaj
 
Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Maribor
Gradnja objekta, kleti, se je začela 13.05.2007. Kletna etaža je bila izvedena v dveh dneh, vključno z betoniranjem sten.
Več o gradnji tukaj
 
Gradnja nizkoenergijske hiše iz Isorasta - Radomlje
Gradnja objekta, kletne etaže, se je začela 05.12.2006. Kletna etaža je bila izvedena v dveh dneh, tretji dan je bilo betoniranje sten. Slike naslednjih faz bodo sledile. Toplotna prevodnost obodnih sten pritličja in mansarde bo U=0,12W/m2K.
Več o gradnji tukaj
 
Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Škofja Loka
Gradnja objekta, dela nad zemljo, se je začela 23.09.2006. Prva etaža je bila izvedena v dveh dneh, tretji dan je bilo betoniranje sten. Slike naslednjih faz bodo sledile.
Več o gradnji tukaj
 
Gradnja pasivne hiše iz Isorasta - Ljubljana
Več o gradnji tukaj